Școala Altfel

Scopul programului este contribuirea la dezvoltarea competenței de învățare și a abilităților socio-emoționale în rândul elevilor. Acesta oferă un spațiu de experimentare în care atât cadrele didactice, cât și elevii sunt încurajați să își manifeste creativitatea și să îmbine într-un mod atractiv teoria cu aplicațiile ei, învățarea cu preocupările individuale într-un context favorabil dezvoltării socio-emoționale.

În cadrul Colegiului Economic Arad o atenție deosebită este acordată activităților practice, care le oferă elevilor posibilitatea de a face apel la cunoștințele acumulate de-a lungul anului școlar. Astfel, calendarul activităților cuprinde anual vizite la agenții economici, tururi ale orașelor abordate din perspectiva specialistului în turism și participarea la întâlniri cu profesioniști în domeniul financiar, bancar și comercial. La acestea se adaugă și acțiuni care au scopul de a dezvolta grija față de mediul înconjurător, înțelegerea valorilor culturale autohtone și europene, precum și empatia față de problemele sociale ale lumii contemporane.

Săptămâna „Să știi mai multe, să fii mai bun” face parte din programul național Școala Altfel. Timp de cinci zile lucrătoare, consecutive se desfășoară activități extra curriculare conform planificării realizate la nivelul fiecărei unități școlare.

Previous
Next