https://parteneriatpregatirepractica.wordpress.com/

Proiectul ”Parteneriat pentru stagii de practică în turism și alimentație” a luat ființă din dorința de a îmbunătății modul de organizare și evaluare a stagiilor de pregătire practică a elevilor de la Colegiul Economic Arad. Este cunocut faptul că pregătirea elevilor din învățământul profesional și tehnic se desfășoară atât la școală sub îndrumarea cadrelor didactice dar și la agentul economic sub îndrumarea tutorilor de practică ai agenților economici. De-a lungul anilor, Colegiul Economic a întâmpinat dificultăți în găsirea partenerilor de practică, având în vedere ca majoritatea sunt unități economice de mici dimensiuni și cu capacitate redusă de a prelua și forma elevi.

Obiectivul principal al acestui proiect este acela de a  învăța de la instituția gazdă și de la companiile partenere ale școlilor portugheze cum să îmbunătățim învățarea prin practică la locul de muncă și cum să realizăm o mai bună corelare a competenţelor dobândite de absolvenţii noștri cu cerinţele pieţei muncii. Alături de partenerul nostru de practică, SC HOTEL LEON SRL, am scris acest proiect în speranta că impreuna vom putea atinge obiectivele mentionate anterior.

Proiectul are in vedere organizarea unei vizite de studiu de 5 zile la Instituto Turismo de Portugal, în cursul lunii noiembrie 2022, pentru un număr de 10 persoane: 6 cadre didactice care predau discipline de specialitate la calificările din cadrul Colegiului Economic Arad, 1 profesor de limba engleză, directorul/directorul adjunct al colegiului, directorul SC HOTEL LEON SRL și 1 angajat care se ocupă de coordonarea si evaluarea elevilor pe perioada pregătirii practice.

Pe durata celor 5 zile participanții vor vizita 3 școli și unitățile lor de practică, vor purta discuții cu cadrele didactice și cu agenții economici legat de organizarea pregătirii practice a elevilor.

La întoarcerea din mobilitate participanții vor disemina înformațiile și cunoștințele dobândite în rândul colegilor, a elevilor și a partenerilor de practică.

OBIECTIVE:

1. Aprofundarea formarii de specialitate în relație cu cerințele pieței muncii pt.56 elevi/an, a.i 90% să dobândească RI-SPP, să-și stabilească orientarea profesională,să se integreze
pe piața muncii;

2.Îmbunatățirea formării profesionale a unui nr. de 20 profesori VET, în următorii 5 ani, implicați în formare profesionala a elevilor în scopul creșterii actului educational la standarde europene;

3.Îmbunatățirea competențelor cheie a 56 elevi/an prin exersare în contexte reale, a.î 90% dintre aceștia să fie mai motivați pt.dezvoltare profesională/personală,să-și crească șansele de carieră;

4.Dezvoltarea culturii incluziunii sociale,comportamentului european,dezvoltării durabile în societate, prin interacțiune cu alte medii europene,în scopul producerii deschimbări educaționale;

5.Lărgirea parteneriatelor europene a.î acestea să genereze o mai mare deschidere internațională, creșterea calității formării, adaptarea ei la cerințele pieței muncii, absolvenți competitive.

       Grupul țintă

Participanți 27 elevi și 2 profesori de specialitate în regim de job shadowing.

Specializări: Economic liceu  (10 elevi), Turism și alimentație (17 elevi)

      Stagiul de formare

An școlar 2023—2024

Fluxul I: 6—17 noiembrie 2023—Cipru

Fluxul II: 12—24 februarie 2024—Portugalia

Fluxul III: 13—25 mai 2024—Spania

 Calendar selecție

9 —12 octombrie 2023  – Preluare dosare candidatură

18 octombrie 2023 – Afișarea rezultatelor

Rezultate

  • Obtinerea certificatului Europass Mobility;
  • The European Credit system for Vocational
    Education and Training (ECVET).
  • Cresterea calitatii formarii profesionale a elevilor prin racordarea la invatamantul din UE

 

 

 


OBIECTIVE:

1. Aprofundarea formarii de specialitate în relație cu cerințele pieței muncii pt.56 elevi/an, a.i 90% să dobândească RI-SPP, să-și stabilească orientarea profesională,să se integreze
pe piața muncii;

2.Îmbunatățirea formării profesionale a unui nr. de 20 profesori VET, în următorii 5 ani, implicați în formare profesionala a elevilor în scopul creșterii actului educational la standarde europene;

3.Îmbunatățirea competențelor cheie a 56 elevi/an prin exersare în contexte reale, a.î 90% dintre aceștia să fie mai motivați pt.dezvoltare profesională/personală,să-și crească șansele de carieră;

4.Dezvoltarea culturii incluziunii sociale,comportamentului european,dezvoltării durabile în societate, prin interacțiune cu alte medii europene,în scopul producerii deschimbări educaționale;

5.Lărgirea parteneriatelor europene a.î acestea să genereze o mai mare deschidere internațională, creșterea calității formării, adaptarea ei la cerințele pieței muncii, absolvenți competitive.

– Diseminarea stagiului de practică care a avut loc in Paphos -Cipru prin proiectul Erasmus +, de către fluxului 4 al Colegiului Economic Arad! 
 

 

Diseminare proiect Erasmus +, flux 3, Alessandria, Italia


Diseminarea stagiului de practică care a avut loc in Paphos -Cipru prin proiectul Erasmus +, de către fluxului 4 al Colegiului Economic Arad!
În cursul săptămânii, 26-30 septembrie 2022, La Colegiul Economic Arad s-au desfășurat activitățile Proiectului Erasmus+ ”Culture on the edge of Europe” 2021-1PMU-4231 în parteneriat cu Liceul Zespol Szkol w Swiatnikach Gornych din Polonia.
Liceul din Polonia a fost reprezentat de către 20 de elevi (cu vârste cuprinse între 14 și 18 ani) însoțiți de către patru profesori, cărora li s-au alăturat, cu mult entuziasm, 20 de elevi ai colegiului nostru.
Activitățile au avut caracter interactiv și intercultural și au vizat elemente de limbă, cultură, civilizație, istorie și geografie românească, poloneză și europeană.