Organizarea școlii

Întreg colectivul Colegiului Economic Arad este preocupat de permanenta perfecționare și îmbunătățire a calității ofertei educaționale. Cadrele didactice se formează continuu, începând cu activități de specialitate, metodice și psihopedagogice, până la implicarea în proiecte internaționale POSDRU, ERASMUS+ sau schimburi de experiență.

Conducerea școlii

Director

Prof. Băltărețu Monica

Director adjunct

Prof. Stoiadin Gabriela

Consilier Educativ

Prof. Balaș Raluca

Personalul didactic

Catedra „Limbă și comunicare”

Limba română

Limba engleză

Limba franceză

Limba germană

Catedra „Matematică și științe”

Matematică

Fizică

Chimie

Biologie

Catedra „Om și societate”

Istorie

Geografie

Religie

Educație fizică și sport

Științe socio-umane

Catedra „Tehnologii și informatică”

Economic-administrativ-poștă

Comerț

Turism și alimentație publică

Informatică

Butariu Ioan
administrator financiar
Gavra Daniela
secretar șef
Rieger Nicoleta
secretar
Cheța Monica
bibliotecar
Kondora Ludovic Mihai
administrator de patrimoniu
Bernat Mariana
informatician
Gorgenyi Sorina
1/2 îngrijitor și 1/2 muncitor bucătărie
Irimia Elena
îngrijitor
Pelea Lenuța
îngrijitor
Mariș Florica
îngrijitor
Bîc Dorin
portar
Iacobescu Pavel
portar
Condea Andrei
portar
Clop Ionel
muncitor (întreținere)
Marincei Gabriela
bucătar

LICEU ZI — 19 clase

Clasă Diriginte Domeniu Calificarea profesională XI-XII/XIII Nr. Elevi
IX A Barbura F. Economic Tehnician în activităţi economice 25
IX B Petruț F. Economic Tehnician în administraţie 25
IX C Sfășie S. Comerţ Tehnician în activități de comerț 25
IX D Tomi N. Turism şi alimentaţie Tehnician în turism – intensiv engleză 25
IX E Mitrache C. Turism şi alimentaţie Tehnician în hotelărie 23
X A Ochiș I. Economic Tehnician în activităţi economice – intensiv engleză 31
X B Necula L. Economic Tehnician în administraţie 30
X C Țiu G. Comerţ Tehnician în achiziții și contractări 31
X D Popa D. Turism şi alimentaţie Tehnician în hotelărie – intensiv engleză 30
X E Todor S. Turism şi alimentaţie Organizator banketing 30
XI A Brosovszki O. Economic Tehnician în activităţi economice – intensiv engleză 25
XI B Frank S. Economic Tehnician în activităţi economice 28
XI C Endres N. Economic Tehnician în activităţi economice 30
XI D Boca S. Turism şi alimentaţie Tehnician în turism – intensiv engleză 30
XII A Cismas M. Economic Tehnician în activităţi economice – intensiv engleză 29
XII B Stoi M. Economic Tehnician în activităţi economice 30
XII C Ciul L. Economic Tehnician în administraţie 28
XII D Sirca V. Turism şi alimentaţie Tehnician în turism – intensiv engleză 29
XII E Ugron M. Turism şi alimentaţie Tehnician în gastronomie 28

LICEU SERAL — 3 clase

Clasă Diriginte Domeniu Calificarea profesională XI-XII/XIII Nr. Elevi
XI E Pistol L. Turism şi alimentaţie Organizator banketing 28
XII F Balaș R. Turism şi alimentaţie Tehnician în gastronomie 26
XIII A Palincaș M. Comerţ Tehnician în activităţi de comerţ 18

ȘCOALĂ PROFESIONALĂ — 6 clase

Clasă Diriginte Domeniu Calificarea profesională XI-XII/XIII Nr. Elevi
9 a Mnerie M. Turism şi alimentaţie Bucătar / Ospătar (chelner) vânzător în unităţi de alimentaţie 25
10 a Buzgău P. Turism şi alimentaţie Bucătar 22
10 b Butar F. Turism şi alimentaţie Comerț Ospătar (chelner) vânzător în unităţi de alimentaţie/ Comerciant-vânzător 22
11 a Kiss A. Turism şi alimentaţie/ Alimentaţie Bucătar 27
11 b Farcaș A. Turism şi alimentaţie/ Alimentaţie 2/3 / Turism 1/3 Ospătar (chelner) vânzător în unităţi de alimentaţie/ Cofetar-patiser 22
11 c Feșnic M. Comerț Comerciant-vânzător Recepționer-distribuitor 18

Consiliul Elevilor reprezintă o formă de organizare asociativă a elevilor cu un rol important în democratizarea școlii și a relațiilor profesor-elev. Misiunea Consiliului Școlar al Elevilor este de a reprezenta elevii Colegiului Economic Arad în forurile decizionale și de a asigura un mediu propice dezvoltării personale și profesionale, prin susținerea voluntariatului și acțiunilor pliate pe nevoile și interesele lor.

Prin intermediul Consiliului Elevilor, singura structură condusă și organizată de elevi, pentru elevi, aceștia pot contribui la îmbunătățirea societății din care fac parte prin organizarea de activități extrașcolare precum concursuri, acțiuni caritabile, workshop-uri, sesiuni de formare și excursii.

Alegerile pentru funcțiile din cadrul Consiliului Școlar al Elevilor
Alegerile pentru funcțiile vancate din cadrul Biroului Executiv se desfășoară anual. În urma votului secret, exprimat de toți elevii prezenți în școala la data respectivă, se aleg reprezentanții.

Dosarul de candidatură trebuie să conțină:
1.Formular de candidatură, completat în format electronic.
2.Declarație de neapartenență politică.
3.Acordul părinților.

Metodologia privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru funcțiile vacante din cadrul Consiliului Școlar al Elevilor se poate consulta aici.

Comisii școlare

Comisii cu caracter permanent

  1. Comisia pentru curriculum
  2. Comisia pentru evaluarea și asigurare a calității educației
  3. Comisa de securitate și sănătate în muncă și pentru situații de urgență
  4. Comisia pentru control managerial intern
  5. Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității

Contact

Suntem alături de tine în alegerea celor mai bune opțiuni pentru viitorul tău! Solicită informațiile care îți sunt necesare și noi revenim în cel mai scurt timp cu un răspuns.