Învățământ de prestigiu

Colegiul Economic Arad este ofertantul viabil de formare profesională în domeniile economic, comerţ, turism şi alimentaţie publică din judeţul Arad.

Colegiul Economic Arad se înscrie în sistemul de învăţământ preuniversitar al judeţului Arad ca individualitate bine conturată prin oferta educaţională, realizările elevilor liceului şi prin cererea de specialişti, absolvenţi ai şcolii noastre. Unitatea noastră de învățământ oferă locuitorilor din judeţul Arad şi din Regiunea de Vest a României oportunităţi de educaţie şi instruire de înaltă calitate, sprijinind în acelaşi timp dezvoltarea carierei, sporirea calităţii vieţii şi prosperitatea economică.

Oferim şanse egale tinerilor şi adulţilor pentru dezvoltarea şi îmbogăţirea culturii generale şi a competenţelor profesionale din domeniul serviciilor, asigurând însuşirea limbajelor necesare integrării sociale şi comunitare.

Istoric conducere

28

clase de elevi

5

domenii de specializare

59

cadre didactice

Viziune
și misiune

Colegiul Economic Arad își propune să promoveze o educație modernă, care să ofere elevilor posibilitatea dezvoltării în ceea ce privește acumularea de cunoștințe, formarea și modelarea caracterului, dezvoltarea și întărirea deprinderilor și competențelor, precum și dezvoltarea spiritului antreprenorial. 

Ne dorim să devenim o comunitate puternică organizată în jurul principiilor de comunicare deschisă bazată pe respect între elevi, profesori și părinți; o comunitate în care esența unei dezvoltări personale echilibrate are la bază cunoașterea interculturală.

Misiunea Colegiului Economic Arad este promovarea unui învățământ modern, deschis și flexibil, capabil să asigure accesul la studii universitare și la piața muncii, facilitarea unui dialog permanent între partenerii sociali și educaționali, și asigurarea dezvoltării personalității educabililor într-un climat stimulativ de colaborare și de siguranță.

Standarde

Europene

Competența, performanța și profesionalismul sunt reperele care au contribuit, de-a lungul anilor, la o imagine de ansamblu asupra realizărilor și potențialului Colegiului Economic Arad. Școala noastră a reușit cu succes să se integreze în dimensiunea europeană a învățământului modern, fiind promovată pe plan național și internațional prin rezultatele de excepție obținute de elevi, precum și prin coordonarea de proiecte „Leonardo da Vinci” și „Comenius”.

Ca o consecință firească a excelenței în educație, colegiul a obținut în cadrul celei de a IX-a ediții a Competiției Naționale „Școală Europeană”, lansată de M.E.C.T.S., un rezultat de 160 de puncte. Certificarea școlilor cu titlul european conferă acestora recunoaștere și prestigiu în cadrul comunităților educaționale, iar eforturile pentru menținerea titlului generează un interes crescut pentru dezvoltarea de noi proiecte, îmbunătățirea managementului școlar și dezvoltarea unei culturi organizaționale solide. Colegiul Economic Arad a dovedit încă o dată că face parte din marea familie europeană prin participarea la „Gala Școlilor Europene”, eveniment desfășurat în 2013 la Montecatoni, Italia. Evenimentul a reunit 105 școli din întreaga Europă, câștigătoare ale competiție „Școală Europeană”.

Planul de acțiune
al școlii

Obiectivul principal al „Planului de Acțiune al Școlii” este realizarea unei legături reale între oferta învățământului profesional și tehnic și necesitățile de dezvoltare socio-economică existente în aria de acțiune a școlii. Planul vizează analiza contextului local, a capacității școlii de a răspunde nevoilor de formare profesională la nivelul comunității locale, precum și identificarea acțiunilor în vederea adaptării ofertei educaționale.

Spații dotate modern

Educație sprijinită de progres

Ultimii ani au adus schimbări majore datorate întregului colectiv didactic, personal auxiliar și Comitetului Reprezentativ al Părinților, ceea ce a determinat alegerea Colegiul Economic Arad, în 2008 și 2013, drept gazdă a Olimpiadei Naționale Interdisciplinare – profil servicii. Colegiul dispune de 22 de săli de clasă, 8 laboratoare, 1 sală de sport, 4 ateliere și 11 cabinete dotate cu mobilier, echipamente și materiale didactice moderne. 

Laboratoare, ateliere și cabinete echipate

Preocuparea permanentă pentru modernizare a conturat spații de studiu și practică dotate cu echipamente actuale. Laboratoarele de chimie și fizică includ instalații de gaz și apă, cele de biologie dispun de material didactic complex, iar laboratoarele de informatică și firme de exercițiu pun la dispoziția elevilor 95 de calculatoare conectate la internet. Școala a reușit achiziționarea de videoproiectoare, laptop-uri, soft-uri educaționale care permită un demers didactic la standarde europene.