Examen de certificare a calificării nivel 3-4

Acesta se adresează elevilor care au absolvit şi promovat cursurile clasei a XII-a din anul școlar curent, precum și celor din promoţiile anterioare. Acesta constă într-o probă practică și o probă orală.

Nivelul 3 de calificare

sesiunea mai 2022

Graficul de desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor învățământului profesional

Înscriere candidaţi: 9 – 11 mai 2022
Desfăşurare probe de examen: 16 – 17 mai 2022
Afişare rezultate finale: 18 mai 2022 rezultate

Nivelul 4 de calificare

sesiunea mai - iunie 2022

Graficul de desfăşurare a examenului de certificare a calificării absolvenţilor învăţământului liceal, filiera tehnologică

Înscriere candidaţi: 23 – 27 mai 2022

Desfăşurare probe de examen: 30 mai – 2 iunie 2022
Afişare rezultate finale: 3 iunie 2022

Desfășurarea examenelor