Liceu zi

Oferta educațională a școlii are la bază standardele de pregătire profesională (SPP) specifice domeniilor și calificărilor profesionale și este adaptată cerințelor de pe piața muncii.

Pregătirea elevilor este specifică pentru filiera tehnologică, profilul servicii. Elevii acesează o serie de cursuri care le asigură dezvoltarea abilităților necesare prestării unor servicii profesioniste, precum: cunoșterea și înțelegerea operațiilor economico-financiare derulate de un agent economic, utilizarea programelor specifice de contabilitate, deprinderea tehnicilor de organizarea a activităților din domeniul turistic și a valorificării patrimoniului turistic, aprofundarea tehnicilor de negociere și contractare, realizarea corectă a proceselor de bază în alimentație și multe altele.

Previous
Next

Opțiuni educaționale 2024 - 2025

Tehnician în activități economice, intensiv engleză (1 clasă)
Tehnician în activități economice,  (1 clasă)

Tehnician în administrație (1 clasă)

Tehnician în turism, intensiv engleză (1 clasă)
Organizator banqueting (1 clasă)

Admitere an școlar 2024 – 2025

 

Specializări și studii

Tehnician în activități economice, intensiv engleză

Ce vei studia:

 • Contabilitate și bazele contabilității
 • Utilizarea softului în contabilitate
 • Întocmirea situațiilor financiare
 • Analiză economico – financiară
 • Economia întreprinderii
 • Organizarea activității unităților economice
 • Etică și comunicare profesională
 • Administrarea firmei
 • Negociere și contractare
 • Statistică, finanțe și asigurări

Tehnician
în administrație

Ce vei studia

 • Calitatea produselor și a serviciilor
 • Protecția consumatorilor
 • Etică și comunicare
 • Realizarea activității de birou
 • Analiza economico-financiară
 • Negociere și contractare
 • Politici de marketing
 • Finanțarea afacerii și contabilitate

Tehnician în turism,
intensiv engleză

Ce vei studia:

 • Calitatea în turism și alimentație
 • Structuri de primire turistică
 • Procese de bază în alimentație
 • Etică și comunicare profesională
 • Patrimoniul turistic
 • Activitatea agenției de turism
 • Oferta agenției de turism
 • Agrement și animație în turism
 • Administrarea firmei
 • Marketing
 • Negociere și contractare
 • Contabilitate și analiză economico-financiară.

Tehnician în hotelărie

Ce vei studia:

 • Calitatea în turism și alimentație
 • Structuri de primire turistică
 • Procese de bază în alimentație
 • Etică și comunicare profesională
 • Patrimoniul turistic
 • Cazarea turiștilor
 • Decontarea serviciilor turistice
 • Administrarea firmei
 • Marketing
 • Negociere și contractare
 • Contabilitate și analiza economico-financiară

Tehnician în gastronomie

Ce vei studia:

 • Calitatea în turism și alimentație
 • Structuri de primire turistică
 • Procese de bază în alimentație
 • Etică și comunicare profesională
 • Sortimentul de preparate și băuturi
 • Sisteme de servire
 • Producția gastronomică
 • Promovarea producției gastronomice
 • Administrarea firmei
 • Marketing
 • Negociere și contractare
 • Contabilitate și analiză economică

Organizator baqueting

Ce vei studia:

 • Calitatea în turism și alimentație
 • Structuri de primire turistică
 • Procese de bază în alimentație
 • Etică și comunicare profesională
 • Sortimentul de preparate și băuturi
 • Sisteme de servire și servicii de protocol
 • Organizarea personalului de servire
 • Coordonarea activității de servire
 • Administrarea firmei
 • Marketing
 • Negociere și contractare
 • Contabilitate și analiză economică

Contact

Suntem alături de tine în alegerea celor mai bune opțiuni pentru viitorul tău! Solicită informațiile care îți sunt necesare și noi revenim în cel mai scurt timp cu un răspuns.