Transfer elevi pentru anul scolar 2023 – 2024

Share on facebook
Share on pinterest
Share on twitter

Elevii care doresc să se transfere la Colegiul Economic Arad începând cu anul şcolar 2023-2024, pe locurile libere, vor ridica cererile tip de transfer de la secretariat sau le vor descărca de pe site-ul școlii.

        Dosarul de transfer se va depune la secretariat în perioada                   29-30 iunie 2023 sau 4-5 septembrie 2023, între orele 09.00 – 12.00 şi va conţine:

1.    cerere tip de transfer (cu avizul şcolii de la care se transferă elevul)

2.    copie xerox certificat naştere

3.    copie xerox C.I. elev şi părinte

4.    foaia matricolă a anilor absolviţi (în vederea stabilirii examenelor de diferenţă – din materiile pe care elevul nu le-a studiat în anii de liceu promovaţi şi s-au studiat la clasa la care solicită transferul)

Nu vor fi acceptate dosare incomplete.

Rezultatele și programarea examenelor de diferență vor fi afişate în luna septembrie 2023.

        Examenele de diferenţe vor avea loc în perioada 6-8 septembrie 2023.

Cerere transfer