Situatie locuri clasele a IX-a intensiv limba engleză

Share on facebook
Share on pinterest
Share on twitter
SITUAŢIA LOCURILOR

din clasele a IX-a cu predare intensivă a limbii engleze, pentru anul şcolar 2023/2024

1. Clasa a IX-a B, ECONOMIC – Engleză intensiv:

– elevi înscrişi cu testul dat : 27

– numar de elevi înscrişi pentru testare : 0

– locuri libere pentru care se organizează testarea : 0

2. Clasa a IX-a E, TURISM ŞI ALIMENTAŢIE – Engleză intensiv:

– elevi înscrişi cu testul dat : 23

– numar de elevi înscrişi pentru testare : 10

– locuri libere pentru care se organizează testarea : 1

Testul de limba engleză va avea loc luni, 04 septembrie 2023, ora

10,00. Elevii vor fi prezenți cu cel puțin o jumătate de oră înainte și vor avea asupra

lor cartea de identitate. Candidații care nu se prezintă la testare vor fi înscriși în clasele

fără predare intensivă a limbii engleze, la domeniul la care au fost admiși.

Având în vedere prevederile din Metodologia de organizare şi desfăşurare şi

structura probei de verificare a cunoştinţelor de limba modernă – anexa IV la

OMECTS nr. 4802/31.08.2010:

– candidaţii care au susţinut şi au promovat proba de verificare a cunoştinţelor de

limbă modernă vor putea opta, în liceul la care au fost repartizaţi, pentru clasele cu

predare intensivă a unei limbi moderne, fără a mai susţine altă probă de verificare a

cunoştinţelor de limbă” (art. 8 lit. a)

– dacă, după repartizarea la clasele cu regim intensiv a unei limbi moderne a

candidaţilor care au susţinut proba de verificare a cunoştinţelor de limba modernă (…)

mai rămân locuri libere, unităţile de învăţământ organizează o probă de verificare a

cunoştinţelor de limbă” (art.8 lit.b)

– ,,înscrierea la clasa intensivă se va face în ordinea descrescătoare a mediei de

admitere”