Dotare cabinet firma de exercitiu Proiect Rose Acord de grant nr. 296/SGL/RII din 01.10.2018

Share on facebook
Share on pinterest
Share on twitter

Stimate Doamne/ Stimaţi Domni:

 

1.      Beneficiarul COLEGIUL ECONOMIC ARAD a primit un grant de la Ministerul Educației Naționale-Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă, în cadrul Schemei de Granturi pentru licee derulate în Proiectul privind Învățământul Secundar – ROSE, şi intenţionează să utilizeze o parte din fonduri pentru achiziția bunurilor pentru care a fost emisă prezenta Invitație de Participare. În acest sens, sunteti invitaţi să trimiteţi oferta dumneavoastră de preţ pentru următoarele produse:

PACHET Dotare cabinet firme de exercitiu

Þ    MASUTE LAPTOP 30 BUC

Þ    SCAUNE BIROU ELEVI 30 BUC

Þ    DULAP PASTRARE BIBLIORAFTURI 2 BUC

Þ    DULAP BIBLIORAFTURI PROFESOR 1 BUC

Þ    CATEDRA/BIROU CADRU DIDACTIC 1 BUC

Þ    SCAUN CATEDRA 1 BUC,

2.      Ofertanţii pot depune o singură ofertă care să includă toate produsele cerute mai sus.

3.      Oferta dumneavoastră, în formatul indicat în Anexă, va fi depusă în conformitate cu termenii şi condiţiile de livrare precizate și va fi trimisă la:

COLEGIUL ECONOMIC ARAD

program de lucru cu publicul zilnic (luni- vineri) între orele 08,00-14.00

Adresa: Arad, P-ta G. Enescu, nr. 2

Telefon/Fax: 0257281529

E-mail: colecoarad@yahoo.com

Persoană de contact: Stoiadin Gabriela

 4.      Se acceptă oferte transmise în original, depuse la Compartimentul secretariat al Colegiul Economic ARAD, str. P-ta G. Enescu, nr. 2 program de lucru cu publicul zilnic (luni- vineri) între orele 08,00-14,00, fie prin e-mail la adresa: colecoarad@yahoo.com (în cazul ofertei transmise prin email, Beneficiarul poate solicita transmiterea ulterioară, într-un timp rezonabil indicat, a ofertei în original)

5.      Data limită pentru primirea ofertelor de către Beneficiar la adresa menţionată la alineatul 3 este: 04.08.2023, ora 10.00. Orice ofertă primită după termenul limită menționat va fi respinsă.

 6.      Preţul ofertat. Preţul total trebuie să includă şi preţul pentru ambalare, transport, instalare/ montare [dacă este cazul] şi orice alte costuri necesare livrării produsului la următoarea destinatie: ARAD, P-ta G. Enescu, nr. 2. Oferta va fi exprimată în Lei, iar TVA va fi indicat separat.

7.      Valabilitatea ofertei: Oferta dumneavoastră trebuie să fie valabilă cel puțin 30 zile de la data limită pentru depunerea ofertelor menţionată la alin. 5 de mai sus.

 8.      Calificarea ofertantului Oferta dvs. trebuie să fie însoțită de o copie a Certificatului de Înregistrare sau a Certificatului  Constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului din care să rezulte numele complet, sediul și domeniul de activitate.

9.     Evaluarea şi acordarea contractului: Doar ofertele depuse de ofertanți calificați și care îndeplinesc cerințele tehnice vor fi evaluate prin compararea preţurilor. Contractul se va acorda firmei care îndeplinește toate specificațiile tehnice solicitate și care oferă cel mai mic preţ total evaluat, fără TVA .

10.    Vă rugăm să confirmaţi în scris primirea prezentei Invitații de Participare şi să menţionaţi dacă urmează să depuneţi o ofertă sau nu.

Invitatie de participare

Specificatii tehnice