Anunț important pentru elevii admiși la Colegiul Economic Arad

Share on facebook
Share on pinterest
Share on twitter

  A  N  U  N  Ţ

     În conformitate cu prevederile art. 8 lit. a) şi b) din Anexa IV la Ordinul MECTS nr. 4802/2010, în urma opţiunilor exprimate la înscriere a candidaţilor care au susţinut şi au promovat deja proba de verificare a cunoştinţelor de limba modernă şi a repartizării acestora în clasele cu predare intensivă a limbii engleze, au mai rămas următoarele

 

      LOCURI în clasele cu predare intensivă a limbii engleze

Clasa de Turism și alimentație (cod 106): 24 de locuri, 26 de elevi cu test recunoscut la limba engleză. Conform procedurii au fost respinși 2 elevi. Departajarea s-a făcut pe baza mediei de admitere, a opțiunii elevilor și a mediei de absolvire a claselor V-VIII.

Clasa de Economic (cod 105): 24 de locuri, 19 de elevi cu test recunoscut la limba engleză au depus opțiune pentru această clasă.

 

Pentru cele 5 LOCURI RĂMASE LIBERE se va organiza un test de limba engleză, în Cadrul Colegiului Economic Arad, în data de 1 septembrie 2022, ora 10.00. Pot participa la această testare elevii care la înscrierea în liceu au optat pentru această clasă. Departajarea se va face ulterior ținându-se cont de media de admitere în liceu și promovarea testului de limba engleză cu nota minimă 6.

Conform Ordinului nr. 5166/2008, Anexa nr. 4 ,pct. 8, alin. g  înscrierea la clasa intensivă se va face în ordinea descrescătoare a mediei de admitere.1