Anunț eliberare diplome

Share on facebook
Share on pinterest
Share on twitter

TOŢI absolvenţii de liceu promoţia 2022 se vor prezenta PERSONAL, cu buletinul/cartea de identitate, la secretariatul liceului, pentru ridicarea următoarelor acte de studii:

 • Certificatul de absolvire a liceului;
 • Certificatul de competenţe lingvistice – limba română
 • Certificatul de competenţe lingvistice – limbă de circulaţie internaţională (dacă este cazul)
 • Certificatul de competenţe digitale (dacă este cazul)
 • Certificatul de calificare profesională – nivel 4 (dacă este cazul)
 • Atestatul de competenţe lingvistice – limba engleză (clasele de intensiv) (dacă este cazul)
 • Foaia matricolă
 • Dosarul cu actele depuse la înscrierea în liceu

            Absolvenţii care au promovat examenul de bacalaureat vor primi în plus:

 • Diploma de bacalaureat.

Perioada de eliberare a actelor de studiu:

LUNI, 04 IULIE 2022 – MIERCURI, 6 IULIE 2022: între orele 9 – 14, astfel:

Între orele:

Luni, 04 iulie

Marți, 05 iulie

Miercuri, 06 iulie

9 – 10

XII A

XII E

XII D

10 – 11

XII B

XII D

XII C

11 – 12

XII C

XII C

XII A

12 – 13

XII D

XII B

XII E

13 -14

XII E

XII A

XII B

 

Actele de studiu neridicate în această perioadă se vor elibera după data de 01 septembrie 2022.

Pentru situaţii deosebite care nu permit ridicarea actelor de studiu de către titular, acesta poate împuternici o altă persoană care să ridice aceste documente pe bază de procură notarială.

Atragem atenţia că, în conformitate cu art. 24 (1) din Regulamentul privind actele de studiu şi documentele şcolare în învăţământul preuniversitar, „titularii sunt obligaţi să-şi ridice actele de studiu în termen de cel mult 3 luni de la data întocmirii acestora”.

De asemenea vă recomandăm:

 1. În cazul în care doreşti să te înscrii la mai multe facultăţi, fă-ţi una sau mai multe copii legalizate de pe diploma de bacalaureat; nu există decât o singură diplomă şi nu se eliberează adeverinţe de studii.
 2. Din experienţa anilor trecuţi, foarte mulţi absolvenţi nu au mai primit înapoi foaia matricolă la absolvirea facultăţii. De aceea ar fi bine să prezentaţi la înscriere o copie legalizată şi să păstraţi acasă originalul.
 3. În situaţia în care ştii că în viitor vei fi plecat din ţară sau nu te vei mai putea prezenta la liceu pentru ridicarea diplomelor, lasă o împuternicire notarială unei alte persoane care să poată să le ridice în numele tău.

În LUNA AUGUST NU SE ELIBEREAZĂ DIPLOME sau alte documente şcolare!

Înscrierea candidaţilor la a doua sesiune de bacalaureat (August-septembrie 2022) va avea loc în perioada 18 – 25 iulie 2022, la secretariat, între orele 9 -12.

Precizări transfer

Dosarele de transfer se depun la secretariat în perioada 03 – 04.01.2023, între orele 9,00 – 11,00 Aprobare transferuri Listă elevi diferențe