Viziune și misiune

Viziunea Colegiului Economic Arad

COLEGIUL ECONOMIC este o instituție de învățământ care își propune să promoveze o educație modernă, care să ofere elevilor posibilitatea dezvoltării lor în ceea ce privește acumularea de cunoștințe, formarea și modelarea caracterului, dezvoltarea și întărirea deprinderilor și competențelor precum si dezvoltarea spiritului antreprenorial.

Colegiul Economic Arad își propune să devină o comunitate solidă, organizată în jurul principiilor de comunicare deschisă, bazată pe respect între elevi, profesori și părinți; o comunitate în care esența unei dezvoltări personale echilibrate are la bază cunoașterea interculturală.

 

Misiunea Colegiului Economic Arad este promovarea unui învățământ modern, deschis și flexibil, capabil să asigure accesul la studii universitare și la piața muncii, facilitarea unui dialog permanent între partenerii sociali și educaționali și asigurarea dezvoltării personalității educabililor, într-un climat stimulativ de colaborare și de siguranță.