Transfer elevi

ANUNȚ TRANSFER ELEVI LA COLEGIUL ECONOMIC ARAD

Elevii care doresc să se transfere la Colegiul Economic Arad începând cu semestrul II al anului școlar 2019-2020, pe locurile libere, vor ridica cererile tip de transfer de la secretariat.

Dosarul de transfer se va depune la secretariat în perioada: 06.01.2020– 07.01.2020, orele 12.00 – 14.00

Dosarul va conține:

1.cerere tip de transfer (cu avizul școlii de la care se transferă elevul)

2. situația școlară pe semestrul I, an școlar 2019 - 2020

3.copie xerox foaia matricolă a anilor absolviți (dacă este cazul) sau adeverință privind situația școlară la învățătură.

4.copie xerox certificat naștere

5.copie xerox C.I.

6. copie CI a părintelui trecut în cererea de transfer

7. pentru clasa a IX-a adeverință cu media de admitere obținută în urma evaluării naționale, media trebuie să fie mai mare sau cel puțin egală cu a ultimului admis de la domeniul solicitat: Economic: 6,81;  Turism și alimentație: 7,09

Nu vor fi acceptate dosare incomplete.

Rezultatele vor fi afișate în 08.01.2020.

Eventualele examene de diferențe vor avea loc în perioada: 13-17 ianuarie 2020.