Transfer elevi

ANUNȚ TRANSFER ELEVI LA COLEGIUL ECONOMIC ARAD

Elevii care doresc să se transfere la Colegiul Economic Arad începând cu anul școlar 2014-2015, pe locurile libere, vor ridica cererile tip de transfer de la secretariat.

Dosarul de transfer se va depune la secretariat în perioada: 07.07.2014– 15.07.2014, orele 12.00 – 14.00

Dosarul va conține:

1.cerere tip de transfer (cu avizul școlii de la care se transferă elevul)

2.copie xerox certificat naștere

3.copie xerox C.I.

4.copie xerox foaia matricolă a anilor absolviți (în vederea stabilirii examenelor de diferență) sau adeverință privind situația școlară la învățătură.

Nu vor fi acceptate dosare incomplete.

Rezultatele vor fi afișate în 18.07.2014.

Examenele de diferențe vor avea loc începând cu data de: 1 septembrie 2014.