Info

Ştiri şi Evenimente

ÎN ATENȚIA ELEVILOR CARE DORESC SĂ SE TRANSFERE LA / DE LA COLEGIUL ECONOMIC ARAD - SEMESTRUL II

Recomandă:

Elevii care doresc să se transfere la Colegiul Economic începând cu semestrul II al anului școlar 2018-2019, cu respectarea condiției de medie, vor depune dosarul de transfer la secretariatul colegiului, până luni, 04 februarie 2018, între orele 12 – 14.

Dosarul de transfer va conține:

  1. Cererea-tip de transfer aprobată de cei doi directori de unități școlare
  2. Situația școlară pe semestrul I, anul școlar 2018-2019
  3. Foaia matricolă/situația școlară pentru anii de liceu absolviți (dacă este cazul)
  4. Copie de pe certificatul de naștere al elevului
  5. Copie de pe cartea de identitate a elevului și a părintelui trecut în cererea de transfer
  6. Pentru clasa a IX-a: adeverință cu media de admitere obținută în urma evaluării naționale; media trebuie să fie mai mare sau cel puţin egală cu a ultimului admis de la domeniul solicitat, menţionată în tabelul de la final
  7. Un dosar plic

Nu se vor accepta dosare incomplete!

Lista cu elevii cărora li s-a aprobat / respins transferul se va afișa marți, 5 februarie, ora 10.

Eventualele examene de diferență se susțin la disciplinele pe care elevul nu le-a studiat în școala de proveniență și s-au studiat/se studiază la domeniul/calificarea profesională la care se transferă, mai puțin disciplinele-modul din semestrul I al anului școlar în curs. Aceste examene și programarea lor se vor afișa în cursul zilei de marți, 5 februarie, după ora 15 și vor fi susținute în perioada 6-8 februarie 2019.

Ultima medie de admitere la liceu – clasa a IX-a

Anul în care a avut loc admiterea

                               Domeniul :

   Economic

   Turism şi alimentaţie

2018

6,61

6,44

 

Cerere transfer: http://www.colecoarad.ro/files/1529305054.pdf 

Publicat la: 13 Jun 2018