Info

Ştiri şi Evenimente

Stagiu de pregătire practică în Cipru

Recomandă:

În perioada 8-27 mai 2016, 30 de elevi din clasa a XI-a, calificarea “Tehnician în activităţi economice”, au efectuat stagii de pregătire practică în cadrul proiectul Erasmus+ „Economie durabilă prin formarea de resurse umane profesionale” în companii şi instituţii din Phafos, Cipru.

Proiectul a urmărit creșterea gradului de pregătire a elevilor, prin desfășurarea de activităţi în cadrul unei companii reale, cu rolul de a oferi viitorilor absolvenți acele competențe profesionale practice care sunt cerute de angajatori.

Realizarea unui stagiu de pregatire practică în cadrul unei firme reprezintă un avantaj competitiv pentru viitorii absolvenți deoarece le permite să vină în contact cu viitorii angajatori și le facilitează cunoașterea cerințelor pe care aceștia le vor formula în vederea angajării. În acelaşi timp, participanţii la stagiul de formare vor fi motivați să adopte un comportament necesar pentru a face față provocărilor și schimbărilor sociale, economice, tehnologice și de mediu.

Parteneri în acest proiect au fost Camera de comerţ şi industrie Paphos-Cipru, Cda College din Nicosia Cipru şi Rivensco Consulting Ltd Nicosia Cipru.  

              

Publicat la: 12 Jun 2016