Resurse materiale

Colegiul Economic Arad dispune de:

22 de săli de clasă, 8 laboratoare, o sală de sport, 4 ateliere și 11 cabinete.

Toate cele 22 de săli de clasă sunt dotate cu mobilier modern.

Laboratoare:

•    de chimie este amenajat cu mobilier modern, instalație de gaz și apă;

•     de fizică, bine dotat și există o permanentă preocupare pentru modernizarea acestuia; de biologie, dotat cu material didactic și mobilier modern;

•    de „Studiul Calității Produselor și Serviciilor” este mai slab dotat cu material didactic, neexistând fonduri pentru modernizarea acestuia.

•    două laboratoare de informatică moderne, dotate cu 55 de calculatoare  conectate la internet.

•    două laboratoare de „firma de exercițiu” moderne, dotate cu 40 de calculatoare  conectate la internet.

Școala a reușit achiziționarea de videoproiectoare, laptop-uri, soft educațional care să permită un demers didactic modern.

Cabinete de: religie, istorie, matematică, geografie, turism, limba română, limbi moderne, cabinet medical, cabinet de consiliere psihopedagogică, cabinet revista „Juventute”.

Atelierele școlare sunt cu destinația: bucătărie, cofetărie, tehnica servirii consumatorilor și comerț.

La dispoziția elevilor mai stă o bibliotecă. De asemenea o cantină cu 60 de locuri.

Sala de sport se află într-un spațiu impropriu, la subsolul clădirii, are o suprafață mică, dar este prevăzută cu toate dotările necesare.

În ultimii ani s-au produs schimbări majore, prin contribuția întregului colectiv didactic, personal auxiliar și a Comitetului Reprezentativ al Părinților, fapt care a determinat alegerea Colegiul Economic Arad, în 2008 și 2013 drept gazdă a Olimpiadei Naționale Interdisciplinare – profil servicii.