Info

Ştiri şi Evenimente

Precizări Transfer

Recomandă:

ÎN ATENȚIA ELEVILOR CARE DORESC SĂ SE TRANSFERE LA / DE LA COLEGIUL ECONOMIC ARAD

Datorită măsurilor de prevenire și combatere a efectelor pandemiei de COVID-19 impuse la nivel național și, implicit, imposibilitatea organizării sesiunii de examene de diferență în perioada vacanței intersemestriale,Consiliul de administrație a Colegiului Economic Arad a hotărât că se pot transfera la Colegiul Economic începând cu semestrul II al anului școlar 2020-2021, doar elevii care NU trebuie să susțină examene de diferență (au studiat aceleași disciplini cu cele studiate de elevii clasei/calificării profesionale/domeniului la care solicită transferul).

În această situație se pot transfera elevii din clasa a IX-a (a căror discipline de specialitate se desfășoară sub formă de module), cu respectarea condiției de medie de admitere:

Anul în care a avut loc admiterea

Domeniul :

Economic

Turism şi alimentaţie

Comerţ

2020

7,81

7,74

7,64

și elevii care provin de la același profil/domeniu/calificare profesională.

Dosarele de transfer se depun la secretariatul colegiului, în zilele de 1-2 februarie 2021, între orele 10 – 12.

Dosarul de transfer va conține:

  • Cererea-tip de transfer aprobată de cei doi directori de unități școlare - cerere
  • Situația școlară pe semestrul I, anul școlar 2020-2021
  • Foaia matricolă/adeverința de studii pentru anii de liceu absolviți (dacă este cazul)
  • Copie de pe certificatul de naștere al elevului
  • Copie de pe cartea de identitate a elevului
  •  Copie de pe cartea de identitate a părintelui trecut în cererea de transfer
  • Pentru clasa a IX-a: adeverință cu media de admitere obținută în urma evaluării naționale; media trebuie să fie mai mare sau cel puţin egală cu a ultimului admis de la domeniul solicitat, menţionată în tabelul de la final
  • Un dosar plic

Nu se vor accepta dosare incomplete!

Lista cu elevii cărora li s-a aprobat / respins transferul se va afișa miercuri, 3 februarie 2021.

Publicat la: 14 Jan 2021