Info

Ştiri şi Evenimente

Precizări privind desfășurarea cursurilor în scenariul 3 (scenariul roșu, activitate online)

Recomandă:

Începând de luni, 26.10.2020, municipiul Arad va fi în scenariul roșu, care va rămâne valabil până la schimbarea ratei de incidență.  În aceste condiții, orele se vor desfășura exclusiv în sistem online.

Orele se vor desfășura în conformitate cu Metodologia – Cadru privind desfășurarea activităţilor didactice prin intermediul tehnologiei şi al internetului, precum și pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.                                                  

Formele de comunicare prin intermediul tehnologiei şi al internetului:

- sincronă – desfășurată într-un mediu virtual de învățare, cu participarea simultană a elevilor, a cadrelor didactice;

- asincronă – desfășurată într-un mediu virtual de învățare, în cadrul căreia elevii și cadrele didactice nu sunt conectați simultan;

- mixtă – desfășurată atât sincron cât și asincron.

În urma consultărilor din cadrul consiliului de administratie al Colegiului Economic Arad s-au hotărât următoarele :

Pentru elevi :

- orele vor fi de 40 de minute, în modul sincron, pe platforma Google Classroom ( Meet), urmate de pauză de 20 minute;

- rezolvarea fiselor de lucru va fi încărcată pe platforma Google Classroom;

- se va respecta orarul clasei;

- fiecare elev trebuie să acceseze contul de pe platforma menționată;

- conform prevederilor legale absența de la activitățile online se consemnează ca  absență în catalog ;

- participarea la activitățile online este obligatorie se va face cu camera deschisă.

(ORDIN Nr. 5545/2020, art 14)

Anexăm prezentelor precizări:

Orarul claselor

Graficul de practică

ORDIN Nr. 5545/2020 din 10 septembrie 2020, Metodologia – Cadru privind desfășurarea activităţilor didactice prin intermediul tehnologiei şi al internetului, precum și pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.     

Publicat la: 23 Oct 2020