Info

Ştiri şi Evenimente

Precizări contestatii examen Bacalaureat sesiunea iunie - iulie 2020

Recomandă:

Comisia de examen informează candidații că au posibilitatea de a transmite electronic contestațiile la examenul național de Bacaluareat 2020 pe adresa de email contestatiieconomicarad@gmail.com.

În conformitate cu articolul 12 din OMEC 4307/21.05.2020 candidații care vor transmite prin mijloace electronice contestații completează, semnează și transmit prin mijloace electronice o declarație-tip în care menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației, poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere.

Vă aducem la cunoștință că în conformitate cu anexa 1 a ordinului 4950/2019 depunerea contestațiilor se face în zilele: 30 iunie între orele 16-20 și 1 iulie între orele 8-12.

Menționăm că este la  latitudinea candidaților modalitatea de depunere a contestațiilor fie electronic cu respectarea celor respectate mai sus, fie fizic. În cazul în care optați pentru depunerea contestațiilor on-line vă rugăm să scrieți in mesaj nr de telefon

 

cerere contestație

 

 

 

Publicat la: 22 May 2020