Planul de Acțiune al Școlii

Obiectivul principal al Planului de Acțiune al Școlii este acela de a realiza o legătură reală între oferta învățământului profesional și tehnic și necesitățile de dezvoltare socio-economică existente în aria de acțiune a școlii.

Planul de acțiune al școlii are următoarele elemente componente:

-analiza contextului local

-analiza capacității unității de învățământ de a răspunde nevoilor de formare profesională la nivelul comunității locale

-prioritățile, scopurile și acțiunile în vederea adaptării ofertei educaționale

Unul dintre obiectivele PAS este acela de a crește rata de inserție pe piața muncii a tinerilor absolvenți.  PAS este revizuit anual, pentru a crește coerența pe verticală a nivelurilor de planificare regională-județeană și locală.

Planul de acțiune al școlii 2020-2025 - aici  pentru a-l descărca și consulta.