Personalul didactic

 Cadre didactice an școlar 2019 - 2020

 

Catedra

,,Limbă și comunicare”

 

Limba română

 

 

Prof. Barbura Felicia

 Prof. Odagiu Mira
 Prof. Radu Iuliana  Prof. Tomi Neli

Limba engleză

 

 
Prof. Balaș Raluca   

Absolventă a UVT, promoția 2005

Profesor Limba engleză, gradul I

First Certificate for Teachers of Business English, acordat de LCCI, 2006

Masterat cu specializarea Limbi Moderne Aplicate în Afaceri, promoția 2007

Prof. Pistol Larisa

Facultatea de Litere, Teologie și Istorie din cadrul Universității de Vest din Timișoara, secția engleză-franceză (2008)

Facultatea de Economie și Administrarea afacerii din cadrul Universității de Vest din Timișoara, masterat, MRU (2010)

11 ani experiență în învățământ

Prof grad didactic II, doctorand

Discipline predate: Limba engleză-Limba franceză

Prof. Sfășie Simona

Absolventă a Facultății de Litere, Istorie și Teologie din cadrul Universitatii de Vest, Timișoara, Promotia 2005 

Profesor cu gradul didactic I, 14 de ani de experientă in invătămant

Discipline predate: Limba engleză

             Prof. Vădăsan Adriana

Absolventă a Universității ”Vasile Goldis” din Arad, Facultatea de Științe Umanist-Creștine, specializarea Istorie - Engleză, Promotia 1998 
Profesor cu gradul didactic I 21 de ani de experiență în învățământ

Disciplina predată: Limba engleză

Limba franceză

Prof. Mina Ana Maria

 

Limba germană

Prof. Bunaciu Florica Viorica

 

Catedra

,,Matematică și științe”

 

Matematică

 

Prof. Ciul Liliana

Prof. Cismaș Mircea

Absolvent al Facultății de Matematică din Cadrul Universității de Vest din Timișoara, promoția 1991;

Din 1992 profesor de matematică la Colegiul Economic Arad; 

Gradul didactic I.

Îmi face plăcere să văd la elevii mei dorința de cunoaștere, perseverența, creativitatea, sclipirea de inteligență din ochi și buna cuviință.

 

Prof. Frank  Simona

Absolventă a Facultății de Matematică din cadrul Universității de Vest Timișoara, Promoția 1999

Profesor cu gradul didactic I

20 de ani de experiențăîn învățământ

Disciplinapredată: Matematică

Prof. Pârv Diana

Fizică

Prof. Endres Nicoleta

 

Chimie

Prof. Parscuta Gabriela

 

Biologie

Prof. Bărcan Violeta

 

Catedra

,,Om și societate”

 

Istorie

 

Prof. Necula Liliana

 

 

Prof. Buzgău Paula 

Absolventă a Facultății de Litere, Filosofie și Istorie de la Universitatea de Vest din Timișoara
Profesor gradul didactic II, 16 ani în învățământ
Materii predate:Istorie și Limba Engleză

Geografie

 

Prof. Țiu Cosmina

Prof. Szedlak Simona 

Religie

 

 

Prof. Doca Luciana

Absolventă a Facultatii de Teologie Ortodoxă din cadrul Universității "Aurel Vlaicu " Arad, Promotia 2006 Profesor Gradul I 13 ani experiență in invatamant

Discipline predate: Religie ortodoxa, Limba engleză

Prof. Sirca Veronica 

Prof. Pop Viorel Beniamin

 

Educație fizică și sport

Prof. Brosovszki Olivia

Prof. Crișan Mircea 

Științe socio-umane

Prof. Colțun Cosmin

 prof. Teaha Florina

Absolventa a Universității “Babeș Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Psihologie și Științele Educației, specializarea Psihilogie; Promoția: 2004;

Profesor grad didactic I;

15 ani de experiența in învățământ/consiliere școlară; Specificul activității desfășurate: informare, consiliere și asistenta psihopedagogică acordată elevilor, părinților și cadrelor didactice

Catedra

,,Tehnologii și

informatică”

 

Economic-administrativ-poștă

    

Prof. Băltărețu Monica

Prof. Fabri Sorina 

Profesor Discipline economice, absolventă a Facultăţii de Ştiinţe Economice din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara, promoţia 1984 Gradul didactic I, 31 de ani de experienţă înînvăţământ

Discipline predate: Economia întreprinderii, Administrarea afacerilor, coordonatorfirme de exerciţiu

Prof. Feșnic Monica
 
Absolventă a Universităţii de Vest din Timişoara, Facultatea de Ştiinţe Economice, specializarea Finanţe-Contabilitate, promoţia 1989.
Profesor gradul didactic I experienţă didactică acumulată, începând din anul 2001.

Prof. Fulge-Pavel Liliana

 

 Absolventă a Facultății de Științe Economice din cadrul Universității „Aurel Vlaicu” Arad, Promoția 1999 Profesor cu gradul didactic I

Experiența în învățământ 20 ani Discipline predate: Bazele contabilității, Contabilitate generală, Realizarea activității de birou, Consiliere și Orientare Profesională, Coordonator firme de exercițiu

Prof. Ochiș Iuliana

Absolventă a Facultății de Știinte Economice din cadrul Universității Aurel Vlaicu, Arad, Promoția 1997

Profesor cu gradul didactic I 21 de ani de experiență în învățământ

Discipline predate: Contabilitate, Utilizarea calculatorului în contabilitate, Coordonarea stagiilor de pregătire practică în domeniul contabilității, Coordonator firme de exercițiu

Prof. Pălincaș Mariana
Prof. Pop Crina Mirela

Prof. Stoiadin Gabriela

Absolventă a Facultății de Științe Economice din cadrul Universității Aurel Vlaicu, Arad, promoția 1998
Profesor cu gradul didactic I
21 de ani de experiență în învățământ
Discipline predate: Contabilitate, Utilizarea calculatorului în contabilitate, Coordonarea stagiilor de pregatire practica în domeniul contabilității, Coordonator firme de exercițiu
Prof. Stoian Ilie Prof. Varga Mădălina 

Comerț

    

Prof. Dănilă Dorina

Absolventă Academia de Studii Economice București, Facultatea de Comerț, Master în Management Educațional la Universitatea Aurel Vlaicu Arad, profesor gradul I Marketing și comunicare

 Prof. Horga Daniel

 

Prof. Iga Elena

Prof. Moldovan Aurica

Prof. Oprea Ana-Elisabeta Prof. Petruț Florina
Prof. Stoi Mariana Prof. Ugron Miriana
m.i. Butar Florica  

Turism și alimentație publică

 

Prof. Boca Sorina

Prof. Farcaș Anișoara 

Prof. Moșescu Emanuela

Prof. Popa Diana
Universitatea de Vest ,,Vasile Goldiș” Arad, Facultatea de Științe Economice, Administrarea afacerilor, licență, 2002;
Universitatea ,,Aurel Vlaicu” Arad, Facultatea de Științe Economice, Administrarea financiar-contabilă a întreprinderii, master, 2006;
Profesor de turism la Colegiul Economic Arad din anul 2002; Grad didactic: I
Discipline predate: Activitatea agenției de turism, Oferta agenției de turism, Agrement și animație în turism, Structuri de primire turistice, Patrimoniu turistic, Pregătire practică în unitățile de turism, Firmă de exercițiu la clasele de turism. 

Prof. Todor Silvia

m.i. Mnerie Marieta

m.i. Mnerie Gheorghe

 

Informatică

Prof. Bohățel Diana

Absolventă a Universității din Timișoara, Facultatea de Stiințe ale Naturii, secția Matematică, specializarea Informatică, promoția 1989.

Profesorgradul didactic I

30 de ani experiență în învățământ.

Discipline predate: TIC 

 

 

Organigrama Colegiului Economic Arad. Pentru a accesa documentul click aici.