Liceu zi

OFERTA EDUCAȚIONALĂ

AN ȘCOLAR 2019 - 2020

 

 

 

Oferta educațională a școlii are la bază Standardele de pregătire profesională (SPP) specifice domeniilor și calificărilor profesionale și este adaptată la cerințele de pe piața muncii, manifestate de agenții economici.

Pregătirea elevilor în cadrul Colegiului Economic Arad este specifică pentru filiera tehnologică, profilul servicii.

Oferta CDL (Curriculum în Dezvoltare Locală) și CDȘ (Curriculum la Decizia Școlii) pentru anul școlar 2018-2019; click aici pentru a descărca documentul.

 Oferta educațională pentru anul școlar 2019-2020

 

LICEU ZI - 5 CLASE

Filiera tehnologică

Profil Servicii

Domeniul pregătirii de bază: Economic 

1.Tehnician în activități economice - 2 clase

2.Tehnician în activități economice, intensiv engleză- 1 clasă

Această specializare ți se potrivește dacă ești interesat să:

-organizezi contabilitatea unei firme

-întocmești situații financiare și statistice

-utilizezi în mod adecvat bilanțul unei firme

-identifici cele mai bune surse de finanțare pentru companie

-stăpânești strategiile specifice marketingului afacerii

-fii un bun negociator în afaceri

Această calificare permite absolvenților să se încadreze în posturile de: contabil, referent resurse umane, agent comercial, agent financiar, agent de asigurări.

 

Domeniul pregătirii de bază: Turism și alimentație

3. Tehnician în turism, intensiv engleză - 1 clasă

4. Tehnician în turism- 1 clasă

Această specializare ți se potrivește dacă:

-dorești să cunoști tipurile de agenții de turism

-dorești să știi cum funcționează o agenție de turism

-vrei să înveți operațiunile tehnice dintr-o agenție de turism

-vrei să stăpânești tehnicile de promovare

-ai abilitatea de a desfășura relații publice și de protocol

-poți comunica în limbi străine cu turiștii și clienții din alte țări

-vrei să înveți cum să negociezi vânzarea produselor și a serviciilor turistice

Această calificare permite absolvenților să se încadreze în următoarele locuri de muncă: lucrător hotelier, agent de turism, recepționer, lucrător la biroul de informații sau în centrele de documentare turistică.

 

PREZENTARE PRACTICĂ DE SPECIALITATE

PLIANT DE POPULARIZARE A COLEGIULUI ECONOMIC ARAD