Info

Ştiri şi Evenimente

În atenția absolvenților de liceu promoția 2019

Recomandă:

TOŢI absolvenţii de liceu promoţia 2019 se vor prezenta PERSONAL, cu buletinul/cartea de identitate, la secretariatul liceului, pentru ridicarea următoarelor acte de studii:

  • Certificatul de absolvire a liceului;
  • Certificatul de competenţe profesionale – limba română
  • Certificatul de competenţe profesionale – limbă de circulaţie internaţională
  • Certificatul de competenţe digitale
  • Foaia matricolă
  • Dosarul cu actele depuse la înscrierea în liceu
  • Atestatul de competenţe profesionale – limba engleză (clasele de intensiv).
  • Certificatul de competenţe profesionale – nivel 4 (dacă este cazul)

           

Absolvenţii care au promovat examenul de bacalaureat vor primi în plus:

  • Diploma de bacalaureat.

Perioada de eliberare a actelor de studiu (pentru cei care nu au depus contestație, la cerere):

JOI, 11 IULIE 2019 – VINERI, 19 IULIE 2019: între orele 9 – 14

Absolvenții care au depus contestație vor primi diploma de bacalaureat începând de marți, 16 iulie 2019.

Actele de studiu neridicate în această perioadă se vor elibera după data de 01 septembrie 2019, între orele 9 – 12.

Pentru situaţii deosebite care nu permit ridicarea actelor de studiu de către titular, acesta poate împuternici o altă persoană care să ridice aceste documente pe bază de procură notarială.

Atragem atenţia că, în conformitate cu art. 24 (1) din Regulamentul privind actele de studiu şi documentele şcolare în învăţământul preuniversitar, „titularii sunt obligaţi să-şi ridice actele de studiu în termen de cel mult 3 luni de la data întocmirii acestora”.

Publicat la: 10 Jul 2019