Info

Ştiri şi Evenimente

ÎN ATENȚIA ELEVILOR REPARTIZAȚI LA COLEGIUL ECONOMIC ARAD ÎN CLASA A IX-A a, LICEU ZI

Recomandă:

SITUAŢIA LOCURILOR

din clasele cu predare intensivă a limbii engleze, pentru anul şcolar 2018/2019

 

  1. Clasa a IX-a A ECONOMIC – Engleză intensiv:

 -         elevi înscrişi cu testul dat :  21

-         numar de elevi înscrişi pentru testare : 14

-         locuri libere pentru care se organizează testarea : 7

  1. Clasa a IX-a E TURISM ŞI ALIMENTAŢIE – Engleză intensiv:

 -         elevi înscrişi cu testul dat :  26

-         numar de elevi înscrişi pentru testare : 13

-         locuri libere pentru care se organizează testarea : 2

Testul de limba engleză va avea loc marți, 04 septembrie 2018, ora 9,00. Elevii vor fi prezenți cu cel puțin o jumătate de oră înainte și vor avea asupra lor cartea de identitate. Candidații care nu se prezintă la testare vor fi înscriși în clasele fără predare intensivă a limbii engleze, la domeniul la care au fost admiși.

Având în vedere prevederile din Metodologia de organizare şi desfăşurare şi structura probei de verificare a cunoştinţelor de limba modernă – anexa IV la OMECTS nr. 4802/31.08.2010:

- candidaţii care au susţinut şi au promovat proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă vor putea opta, în liceul la care au fost repartizaţi, pentru clasele cu predare intensivă a unei limbi moderne, fără a mai susţine altă probă de verificare a cunoştinţelor de limbă” (art. 8 lit. a)

- dacă, după repartizarea la clasele cu regim intensiv a unei limbi moderne a candidaţilor care au susţinut proba de verificare a cunoştinţelor de limba modernă (...) mai rămân locuri libere, unităţile de învăţământ organizează o probă de verificare a cunoştinţelor de limbă” (art.8 lit.b)

- ,,înscrierea la clasa intensivă se va face  în ordinea descrescătoare a mediei de admitere

Elevii declaraţi admişi în clasa a IX-a, domeniul Economic și domeniul Turism și alimentație – intensiv engleză și sunt cei din catalogul anexat la avizier (clasa a IX-a A, respectiv a IX-a D).

http://www.colecoarad.ro/files/1535611808.doc

Publicat la: 30 Aug 2018