Comisii Colegiul Economic

COMISII- AN ȘCOLAR 2018 - 2019

I.COMISII CU CARACTER PERMANENT

1.Comisia pentru curriculum

2.Comisia pentru evaluarea și asigurare a calității 

Mai multe informații despre activitatea Comisiei de evaluare și asigurare a calității, pot fi obținute aici. 

3.Comisia pentru formare și perfecționare continuă

4.Comisa de securitate și sănătate în muncă și pentru situații de urgență

5.Comisia pentru control managerial intern - SCMI

6.Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității

7.Comisia pentru programe și proiecte educative

 

II.COMISII CU CARACTER TEMPORAR

1.Comisia de actualizare a planului de acțiune al școlii

2.Comisia pentru acordarea burselor și a altor forme de sprijin material sau financiar pentru elevi 

3.Comisia pentru verificarea cataloagelor

 

III. COMISII CU CARACTER OCAZIONAL

1.Comisia pentru echivalarea în credite transferabile profesionale

2.Comisia pentru organizarea Examenului de Bacalaureat, Competențe Lingvistice și Digitale

3.Comisia pentru Examenele de Competențe Profesionale

4.Comisa de înscrieri, liceu zi și școală profesională de 3 ani

5.Alte comisii