Şcoala profesională

OFERTA EDUCAȚIONALĂ

Anul școlar 2018 - 2019

ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL 

Clasa a IX-a ZI: Turism și alimentație - 1 clasă

Înscrierea în vederea admiterii în învățământul profesional cu durata de 3 ani a elevilor de clasa a VIII-a se realizează pe baza fișei de înscriere eliberată de unitatea de învățământ gimnazial. 

AVANTAJELE aduse de înscrierea la școala profesională sunt:

1. Elevii înscriși la școala profesională beneficiază de susținere financiară prin programul național de protecție socială „Bursă profesională”, în valoare de 200 lei.

2. Ore de pregătire practică desfășurate în laboratoarele școlii, dar și la sediul agenților economici parteneri.

3. Examen de certificare recunoscut la nivel european.

4. La finalul celor 3 ani de învățământ profesional elevii își pot continua studiile la liceu seral, în cadrul Colegiului Economic Arad.

5. În timpul practicii la cantina școlii, elevii au masa asigurată gratuit.