Școală Europeană

COLEGIUL ECONOMIC ARAD-ȘCOALĂ EUROPEANĂ

 

Ca o consecință firească a excelenței în educație, Colegiul Economic Arad, a obținut în cadrul celei de a IX-a ediții a Competiției Naționale ”Școală Europeană” lansată de M.E.C.T.S., un rezultat egal cu 160 de puncte. Competiția a fost una strânsă de vreme ce colegiul nostru luptat pentru statutul de școală europeană cu 110 de unități din învățământul preuniversitar din 37 de județe ale țării și din Municipiul București.

Colegiul Economic, Arad a dovedit încă odată că face parte din marea familie europeană, prin participarea în perioada 2-4 Mai 2013 la ”Gala Școlilor Europene”, eveniment desfășurat în localitatea Montecatoni, Italia. În primele zile ale lunii mai s-au reunit în orașul italian 105 școli din întreaga Europă, câștigătoare ale competiție ”Școală Europeană”.

”Am avut un sentiment de mulțumire și mândrie când steagul Colegiului Economic, Arad a fluturat printre cele ale școlilor din peste 30 de țări europene. A fost un moment de recunoaștere a comunității școlii noastre- elevi, profesori, părinți. Îi felicit și le mulțumesc tuturor”, ne-a spus doamna director Monica Băltărețu, care împreună cu doamna consilier educativ Dorina Dănilă a reprezentat școala noastră la acest eveniment deosebit aflat sub patronajul Comisiei Europene.

Certificarea școlilor cu titlul „Școală Europeană" le conferă acestora recunoaștere și prestigiu în cadrul comunităților educaționale, iar eforturile pe care le fac pentru menținerea titlului obținut determină un interes tot mai crescut pentru dezvoltarea de noi proiecte, ceea ce conduce la o îmbunătățire a managementului școlar și la dezvoltarea unei culturi organizaționale solide. Certificatul „Școala Europeană" este valabil pentru o perioadă de 3 ani, după care unitatea de învățământ trebuie să candideze din nou pentru a reconfirma titlul obținut.

Activitățile/ proiectele/ programele care se iau în considerare pentru această competiție sunt cele derulate de școli prin programele Comisiei Europene, ale Parlamentului European și alte altor instituții europene (Programul de învățare pe tot parcursul vieții, eTwinning, Euroscola, Juvenes Translatores, Europa-casa noastră, Lider European), cele derulate de școli în parteneriat cu ambasade, universități și școli din Uniunea Europeană, companii europene, asociații profesionale europene, ONG-uri cu scop educațional/ de formare profesională care activează la nivel european, finanțate din fonduri structurale, în care școala este aplicant sau partener.

Printre obiectivele competiției se numără: recunoașterea rolului pe care l-au avut și îl au școlile românești în sprijinirea eforturilor României de integrare în Uniunea Europeană, ca veritabili ambasadori ai țării noastre în Europa, prin promovarea unei imagini pozitive a României și a valorilor școlii românești în spațiul european, susținerea dezvoltării conceptului de învățare pe tot parcursul vieții în învățământul preuniversitar și promovarea performanțelor, a inovațiilor și a dimensiunii europene în sistemul și practicile educaționale, stimularea cooperării între școlile din România și instituțiile similare din țările Uniunii Europene în vederea asigurării calității în educație, promovarea unui management instituțional centrat pe dezvoltarea dimensiunii europene a educației, promovarea experiențelor pozitive ale școlilor implicate în derularea proiectelor finanțate prin programe comunitare.

Competența, performanța și profesionalismul sunt reperele principale, care au contribuit, de-a lungul anilor, la o imagine de ansamblu asupra realizărilor și potențialului Colegiului Economic, Arad, care oferă garanția reușitei. Școala noastră a reușit cu succes să se integreze în dimensiunea europeană a unui învățământ modern, deschis inovațiilor, fiind astfel promovată pe plan județean, național și internațional, prin rezultatele de excepție obținute de elevi în ultimii ani la concursuri, olimpiade și examene naționale, precum și prin coordonarea de proiecte Leonardo da Vinci și Comenius.