Certificat competențe profesionale

Învățământ liceal - nivel 4

Grafic de desfăşurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor din învăţământul liceal - nivel 4 în anul şcolar 2017 - 2018 aici.

Metodologia de organizare și desfășurare a examenului de certificare a calificării absolvenților învățământului liceal, filiera tehnologică aici. 

Examenul de obținere a atestatului de competență lingvistică în limba engleză, poate fi susținut de absolvenții claselor cu studiu intensiv al limbii engleze. 

Teme atestat limba engleză- click aici.

Fișa de evaluare a proiectului și a susținerii orale- click aici. 

Învățământ profesional - nivel 3

Grafic de desfăşurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor din învăţământul profesional - nivel 3 în anul şcolar 2017-2018aici.

Metodologia de organizare și desfășurare a examenului de certificare a calificării absolvenților învățământului profesional, filiera tehnologică aici.