Anuarul şcolii

COLEGIUL ECONOMIC - ÎNTRE TRADIȚIE ȘI INOVAȚIE

 

S-a format deja o tradiție în școlile arădene, de a consemna într-un anuar rezultatele, realizările, împlinirea unor vise, pentru a rămâne peste vremi.

Ne alăturăm și noi acestei tradiții, cu gândul că timpul dă uitării evenimente și oameni, așternând peste acestea negura vremii, adunate însă, cu grijă și strădanie, vor rămâne urmașilor, cum spunea cu secole în urmă, Grigore Ureche, „și bune și rele…să le fie de învățătură”.

Continuând calea „Școlii Comerciale“, înființată în anul 1885, Colegiul Economic Arad, oferă elevilor săi, posibilități de educație și formarea profesională la înalte standarde de calitate, la nivelul învățământului european.

Succesul educațional este asigurat prin implementarea unui management de calitate, prin cointeresarea tuturor partenerilor educaționali, profesorul devenind unul modern, care nu doar predă, dictează, ci formează deprinderi și capacități, competențe necesare viitoarei personalități umane, așa cum afirma Anatole France, în Grădina lui Epicur: „Nu vă mândriți cu predarea unui mare număr de cunoștințe. Stârniți numai curiozitatea. Mulțumiți-vă să deschideți mințile, nu să le supraîncărcați. Puneți în ele scânteia“.

Școala noastră se dorește, așadar o școală modernă, europeană, având o serie de priorități și politici educaționale, în special aplicarea principiului flexibilității curriculum-ului, prin diversitatea ofertei educaționale (tehnician în activități economice, tehnician în administrație, tehnician în turism, tehnician în activități de comerț și tehnician în gastronomie).

Un alt principiu de bază este cel a eficienței, asigurat prin folosirea unei metode moderne de predare-învățare, centrate pe elev; caracterul aplicativ al activităților de învățare se realizează prin firmele de exercițiu, în câteva proiecte: ECONET, TRAFA, în colaborare cu KulturKontact, Austria.

Ne-am propus, de asemenea atragerea unor surse de finanțare extrabugetare, pentru modernizarea scolii cu bază materială; îmbunătățirea serviciilor de consiliere și orientare profesională pentru elevi și adulți, cât și o mai reală colaborare cu părinții.

În aceste condiții putem afirma că școala noastră se înscrie printre liceele arădene de elită, care oferă elevilor șanse egale atât pentru dezvoltarea culturii generale, cât și a competențelor profesionale, fiind astfel o școala a viitorului, în contextul european.

Director,

Prof. Monica Băltărețu

 

Anuarul Colegiului Economic Arad 2010 - 2011

ț